Έχετε αφαιρεθεί με επιτυχία από αυτό το ερωτηματολόγιο.