Ερωτηματολόγιο Wi-Fi φορέων για το έργο "ΗΦΑΙΣΤΟΣ"


Καταγραφή δεδομένων και αναγκών ενόψει της επέκτασης και αναβάθμισης της υποδομής ασύρματης πρόσβασης των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων στο πλαίσιο του έργου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους φορείς του ΕΔΕΤ που παρέχουν ή επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες Wi-Fi με πρόσβαση στο eduroam.

Το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και στην αξιολόγηση των αναγκών στους φορείς, ενόψει της προετοιμασίας και διαστασιολόγησης των προδιαγραφών εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης για σχετικό ενιαίο διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί στο πλαίσιο του έργου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και θα καλύπτει την προμήθεια, εγκατάσταση και μακροχρόνια συντήρηση του εξοπλισμού.

Υπάρχουν 18 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο