0%

Όνομα
Επίθετο
email
Φορέας, Θέση εργασίας, Τίτλος.
Σας ενδιαφέρει η χρήση ή/και η επέκταση έργων ανοιχτού λογισμικού, εάν ναι, ποία;